Birra Moretti | Privacy Policy

Политика за поверителност

 1. Обща информация

„Загорка” АД, България, гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ №41 ( „ЗАГОРКА“ или „ние“ или „нас”) е администраторът на обработването на всички лични данни, събрани чрез този уеб сайт, посветен на Birra Moretti („уеб сайт“), чийто дитрибутор на територията на Република България е ЗАГОРКА. ЗАГОРКА зачита неприкосновеността на Вашия личен живот и се ангажира да пази Вашите лични данни и да ги управлява в съответствие с нашите правни отговорности съгласно приложимите закони за защита на данните.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност, тъй като в нея се съдържа важна информация, чрез която ще разберете нашите практики относно всякаква лична информация, която ни предоставяте или която събираме по друг начин в контекста на уеб сайта („лични данни“).

 1. Какви лични данни събираме и как ги използваме

Можете да използвате по-голямата част от нашия уеб сайт, без да е необходимо да ни предоставяте лични данни. За определени услуги или дейности ще трябва да предоставите лични данни, за да сме в състояние да Ви предоставим заявената услуга, продукт или информация. Изискваната информация в уеб сайта, отбелязана със звездичка, е задължителна. Ако не предоставите изискваната информация, няма да сме в състояние да Ви предоставим услугата, продукта или няма да е възможно да участвате в кампаниите. В допълнение към информацията, която се изисква да ни предоставите, за да участвате в дейности/кампании, ние събираме определена информация, когато посещавате нашия уеб сайт.

Участие в кампании, награди, конкурси:

Ако участвате в състезания или събития, в зависимост от кампанията, наградата или състезанието, ще бъдете помолени да предоставите Вашето име, имейл адрес, физическиадрес, телефонен номер и отговори на отворени въпроси.Нуждаем се от тази информация, за да обработим Вашето участие и да можем да се свържем с Вас във връзка с доставянето на наградата Ви. Цялата информация за участието Ви в нашите кампании, награди и конкурси ще бъде запазена от нас в периода, посочен в официалните правила на съответната активност. Информацията няма да бъде използвана за други цели, ако не сте били изрично информирани за тези цели и/или Ви е поискано предварително съгласие.

Информация, когато се свързвате с нас:

Ако посетите нашия уеб сайт и имате въпрос или забележка, можете да ни ги изпратите чрез нашата контактна форма. От Вас ще бъде поискано да предоставите Вашето име и имейл адрес. Ще използваме тази информация, само за да отговорим на въпроса Ви. Ще регистрираме Вашите въпроси и отговори, както и други действия, за да обработим Вашето запитване. Ще задържим цялата информация в продължение на 6 месеца, след като Вашите въпроси или оплаквания бъдат решени или запитванията ― приключени.

Информация за посещаването и използването от Ваша страна на нашия уеб сайт:

Ние събираме определена информация, когато посещавате нашия уеб сайт, като Вашия IP адрес, кои уеб страници посещавате, категорията на устройството, браузъра и вида на интернет браузъра, кликванията и прегледите. Информацията за използването на нашия уеб сайт и услуги ни позволява да изграждаме сегменти, които са групи от посетители на уеб сайтове или клиенти с определени общи характеристики, като възрастова група, пол или регион. Вероятно ще Ви добавим към един от нашите сегменти. Използваме сегментите, за да персонализираме уеб сайта и например да променяме поредността на резултатите от търсенето или мястото, където предлагаме определени оферти, така че да има по-голяма вероятност да ги видите. Може също така да използваме сегменти, за да показваме онлайн реклами, които смятаме, че са подходящи за Вас, и да Ви изпращаме търговски съобщения.

Ние използваме тези лични данни, както е необходимо за нашите законни интереси, за да можем да популяризираме продуктите и услугите си пред своите потребители и посетителите на уеб сайта, така че да можем да привличаме повече потребители, както и да подобряваме продажбите на продуктите и услугите си. Ще задържим личните данни за максимален период от 14 месеца.

Маркетинг:

Информацията за Вашите онлайн търсения (кликвания и прегледи), Вашите настройки на нашия уеб сайт, заявките Ви към отдела за обслужване на клиенти и историята на контактите могат да бъдат комбинирани от нас. Тази информация ни позволява да използваме различни канали за управление на взаимоотношенията и маркетинг на нашите продукти и услуги чрез имейл, социални мрежи, онлайн реклама, която може да включва персонализиране на съдържанието на уеб сайта и офертите, така че те да са съобразени с Вашите предпочитания. Вашите данни няма да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. Ще задържим личните данни за целите, за които са посочени по-горе за срок не по-дълъг.

Поддръжка и оптимизиране на нашия уеб сайт:

Вашите лични данни ще бъдат използвани и за поддръжка и анализ на нашия уеб сайт за решаване на проблеми с ефективността, за подобряване на достъпността и потребителския опит. Ние регистрираме цялото ползване на нашия уеб сайт.

Информацията ще бъде задържана за максимален период от 14 месеца. Дневниците на използването на уеб сайта ни ще бъдат изтривани в рамките на 14 месеца след създаването им.

 1. Как споделяме Вашите лични данни

Може да се наложи да споделяме лични данни с трети страни, за да ни помагат да Ви предоставяме услуги и продукти и да управляваме нашия Уеб сайт. Тези трети страни са:

 • компаниите от групата на HEINEKEN с цел съхраняване на лични данни, обработвани чрез уеб сайта, благодарение на споделените информационни системи;
 • доставчици на услуги, когато това е необходимо, за да ни предоставят услуга и да ни предоставят услуги за анализ на данни;
 • доставчици на услуги, които ни помагат да организираме кампании и промоции;
 • рекламни компании като първа и трета страна;
 • медийни агенции за маркетингови цели и изследователски цели.
 • В случай че HEINEKEN продаде всички или някои свои активи или дялове на компания от групата на HEINEKEN, от която лични данни са предадени на трета страна, възможно е Вашите лични данни да се предоставят на тази трета страна.

Тези страни може да се намират в Европейския съюз или в други държави в Европейската икономическа зона или на друго място по света. Когато личните данни се съхраняват от нас извън ЕИП, ние ще осигурим подходящо ниво на защита на прехвърлените данни. Ние изискваме от доставчиците на услуги да използват подходящи мерки за защита на поверителността и сигурността на личните данни.

Може да се наложи да предоставим лични данни на правоприлагащите органи с цел изпълнение на правно задължение или съдебно разпореждане.

 1. Сигурност на личните данни

Ще предприемем подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на личните данни, събирани чрез уеб сайта, срещу злоупотреба или случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, оповестяване, придобиване или достъп, които са в съответствие с приложимите закони и разпоредби за сигурност на данните и неприкосновеността на личния живот. Въпреки това нито един интернет базиран уеб сайт не може да бъде 100% сигурен и не можем да носим отговорност за неразрешен или нежелан достъп, който е извън нашия контрол. Нашият уеб сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност, съдържанието или сигурността на тези други уеб сайтове, които не се регулират от настоящата Политика за поверителност. Съветваме Ви винаги внимателно да четете правилата за поверителност на тези други уеб сайтове.

 1. Съхраняваме на Вашите лични данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото се изисква от закона, или толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви осигурим всички заявени услуги или за някоя от другите цели, изброени в настоящата Политика за поверителност. Специфичният срок на съхранение  е посочен в настоящата Политика за поверителност за всяка от съответните цели. Ще предприемем разумни стъпки, за да унищожим или да деидентифицираме личните данни, които съхраняваме, ако вече не са необходими за гореописаните цели или след изтичане на определения срок на задържане.

 1. Бисквитки

Голяма част от информацията, посочена в настоящата Политика за поверителност, се събира чрез използването на бисквитки и подобни техники. Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят и могат да се съхраняват на Вашето потребителско устройство като Вашия компютър, смартфон или таблет. Използваните от нас техники, които може да са подобни на бисквитки, са пиксели за проследяване, Java скриптове, маркери и уеб маяци. Тези бисквитки и подобни техники понякога са необходими за запомняне на настройките на профила, езика и държавата, но също така ни дават възможност да преценяваме и анализираме Вашето поведение на нашия уеб сайт и да Ви показваме персонализирани реклами на уеб сайта ни или на уеб сайтове на трети страни. При необходимост ще бъдете помолени да дадете съгласието си да използваме бисквитки. За да видите повече информация за това какви бисквитки използваме и как ги използваме, моля, прегледайте нашата отделна Политика за бисквитките в долната част на този уеб сайт.

 1. Социални мрежи

Може да изберете да споделяте информация на нашия уеб сайт чрез социални мрежи като [Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube]. Това означава, че информацията, която споделяте – с име и предпочитания – ще бъде видима за посетителите на Вашите лични страници. Препоръчваме Ви внимателно да прочетете правилата за поверителност на социалните мрежи, тъй като те са приложими при обработването на Вашите лични данни от тези страни.

 1. Неприкосновеност на личния живот на децата

Уеб сайтът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 18 години. Не ни е известно да събираме лични данни от лица на възраст под 18 години.

 1. Вашите права за достъп, коригиране, заличаване, ограничаване и преносимост на данни

Имате право да поискате преглед на Вашите лични данни, обработвани от нас или от наше име. Имате право Вашите данни да бъдат коригирани, заличени или ограничени (според случая). Можете да упражните това право, като се свържете с нас чрез този уеб формуляр със заявка, свързана с поверителността на данните. Моля, имайте предвид, че за заявки, които не отговарят на изискванията, описани в приложимото законодателство или насоките на HEINEKEN, може да се поиска да бъдат повторно направени или в крайна сметка да бъдат отхвърлени, и че определени лични данни могат да бъдат освободени от такива заявки за достъп, коригиране и заличаване съгласно приложимите закони за защита на данните или други закони и разпоредби. Моля, обърнете внимание, че можете също така да заличите лични данни, като деактивирате Вашия потребителски профил, но ние ще запазим лични данни, когато това се изисква от нас по закон, което се прилага например за управление на продажбите.

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, като при определени обстоятелства ние, по Ваша молба, ще предадем Вашите данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

 1. Вашето право на възражение

Също така имате право при определени обстоятелства да изискате от нас да спрем обработването на Вашите лични данни, но когато имаме убедителни законосъобразни основания, ще продължим да обработваме Вашите лични данни. Имате обаче право да възразите срещу използването на Вашите лични данни от наша страна за целите на директния маркетинг, включително профилиране (ако бъдат обработвани за тези цели) и когато го направите, ще приемем Вашата заявка. Когато сте ни предоставили Вашето съгласие за използването на личните Ви данни, имате право да оттеглите съгласието си, без това да повлияе върху законосъобразността на използването от наша страна на тези данни преди оттеглянето на съгласието Ви.

 1. Актуализации

Ние ще преглеждаме периодично тази Политика за поверителност и ще правим актуализации, когато това е небходимо. Всички промени в настоящата Политика за поверителност ще бъдат публикувани на страницата на нашия уеб сайт и, доколкото е разумно възможно, ще Ви бъдат съобщавани.

 1. Данни за контакт

Ако имате друг въпрос, възражение срещу използването на Вашите лични данни или оплакване относно тази Политика за поверителност или във връзка с обработването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас чрез този уеб формуляр или на имейл GDPR.Bulgaria@heieneken.com. Освен това имате право да подадете оплакване до Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, www.cpdp.bg, e-mail: kzld@cpdp.bg.